ang aking bayan essay literature review on asthma attacks